R-Power for å øke gjeld på 9 500 cr for å finansiere JPVL-kjøp

Aksjene i Reliance Power steg med 3,5 prosent mandag for å stenge på Rs 94, selv om det bredere markedet stengte i rødt.

Den kontante banken Anil Dhirubhai Ambani Group vil stige en gjeld på nær 9 500 millioner kroner for å finansiere oppkjøpet av vannkraftvirksomheten til Jaiprakash Power Ventures av Reliance Power til en estimert pris på rundt 12 000 millioner kroner.En høyt plassert kilde i selskapet fortalteIndian Expressat selskapet vil flyte et spesialbruk (SPV) for å finansiere transaksjonen.

Mens gruppen vil tilføre en egenkapital på Rs 2500 crore i SPV, vil den øke en gjeld på nær Rs 9,5 crore for å finansiere transaksjonen.

Det er lært at selskapet vil ta opp et 20-årig lån fra Kina for å finansiere denne transaksjonen.Ved planlagt egenkapitalinfusjon og planlagt gjeld vil gjeldsverdien for SPV ligge på nær 4: 1. Forskningshus mener imidlertid at avtalen er positiv for Reliance Power.

Vi tror at hvis en avtale skjer, vil det være positivt for Reliance Power, ettersom eiendelene er noen av de beste operasjonelle vannkraftaktivaene i landet. I slutten av mars 2014 hadde Reliance Power netto gjeld/egenkapital på 1,3x, noe som plasserte den i en relativt komfortabel posisjon økonomisk for å inngå denne avtalen, heter det i en UBS-forskningsrapport.

Aksjene i Reliance Power steg med 3,5 prosent mandag for å stenge på Rs 94, selv om det bredere markedet stengte i rødt.Selv aksjene i Jaiprakash Power Ventures steg med 8,7 prosent i løpet av dagen før de stengte til 19,6 Rs med en gevinst på 3,2 prosent.

Eksperter i bransjen sier at Reliance power har en bedre evne enn andre aktører i privat sektor til å øke gjeld og også bedre plassert til å få en kraftkjøpsavtale (PPA) for Karcham Wangtoo (1 091 MW) anlegg i Himachal Pradesh.

Søndag kunngjorde Reliance Power på børsene at det har inngått en avtale med Jaiprakash Power Ventures (JPVL) om å kjøpe en eierandel på 100 prosent i JPVLs 1.791 MW vannkraftproduksjonskapasitet (Baspa Stage II - 300 MW, Karcham Wangtoo - 1.091 MW, og Vishnuprayag —400MW) i Himachal Pradesh og Uttarakhand.