Moratorium for tilbakebetaling av lån kan forlenges med to år: Senter, RBI forteller SC

Generaladvokat Tushar Mehta, som dukket opp for senteret og Reserve Bank of India (RBI), fortalte en benk ledet av justisminister Ashok Bhushan at flere skritt er tatt for stressede sektorer og økonomien har trukket seg sammen med 23 prosent på grunn av pandemien.

Høyesterett hadde tidligere bedt senteret og RBI om å gjennomgå tiltaket for å kreve renter på utsatte EMI-er i moratorieperioden.

Senteret og RBI fortalte tirsdag Høyesterett at moratorieperioden for tilbakebetaling av lån midt i COVID-19-pandemien kan forlenges med to år.Generaladvokat Tushar Mehta, som dukket opp for senteret og Reserve Bank of India (RBI), fortalte en benk ledet av justisminister Ashok Bhushan at flere skritt er tatt for stressede sektorer og økonomien har trukket seg sammen med 23 prosent på grunn av pandemien.

Benken sa at den onsdag ville høre påstandene som har reist spørsmålet om renter som belastes avdrag som har blitt utsatt i henhold til sentralbankens ordning i moratorieperioden midt i covid-19-nedstengingen.Høyesterett hadde tidligere bedt senteret og RBI om å gjennomgå tiltaket for å kreve renter på utsatte EMI-er i moratorieperioden.