GST -kutt: Reduser prisene, spør NPPA pharma cos

I en melding bemerket National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) at en endring i skattesatser har innvirkning på fastsetting av maksimal utsalgspriser (MRP) for ulike legemidler og formuleringer.

I henhold til DPCO 2013 inkluderer MRP av legemidler og formuleringer skatter.

Legemiddelpriseregulator NPPA har bedt farmasøytiske selskaper og produsenter av medisinsk utstyr om å redusere prisene på produkter som GST er senket for å gi fordelen videre til forbrukerne.I en melding bemerket National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) at en endring i skattesatser har innvirkning på fastsetting av maksimal utsalgspriser (MRP) for ulike legemidler og formuleringer.

I henhold til DPCO 2013 inkluderer MRP av legemidler og formuleringer skatter. Derfor bør enhver nedadgående endring i skatt eller GST -satser gjenspeiles i MRP, og fordelen med reduksjonen bør videreføres til forbrukerne, bemerket den.

På grunn av det ovennevnte er alle produsenter og markedsføringsselskaper pålagt å revidere MRP -ene for legemidler/formuleringer som skatt/GST -satser er redusert for å få de reviderte GST -prisene i kraft, sa NPPA.