I forkant av høytiden reduserer SBI gullrentene

Banken har kunngjort en 100 prosent dispensasjon fra behandlingsgebyr for sine billånskunder på alle kanaler.

Banken har kunngjort en 100 prosent dispensasjon fra behandlingsgebyr for sine billånskunder på alle kanaler.

State Bank of India har kommet ut med flere tilbud og rentekutt for sine privatkunder i forkant av høytiden. Banken har kunngjort en 100 prosent dispensasjon fra behandlingsgebyr for sine billånskunder på alle kanaler, muligheten for opptil 90 prosent veifinansiering for billånene sine, 75 basispunkter kuttet i gulllånsrentene og 50 bps kutt i personlige lån til helsearbeidere.Banken tilbyr også en spesialrentekonsesjon på 25 basispoeng (bps) til en kunde som søker om billån gjennom YONO, mobilbankappen til utlåner. YONO -brukere kan benytte billån til en rente som starter på 7,5 prosent per år, sa SBI.

Videre tilbyr banken en reduksjon på 75 bps i renten for kunder som bruker gulllån. De kan benytte gulllån fra alle bankkanaler til 7,5 prosent per år.For helsepersonell i frontlinjen som søker om personlige lån, er det kunngjort en spesialrentekonsesjon på 50 bps.